Cyflwyniad I Golled Synhwyraidd

Bydd y cwrs yma’n helpu dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol am golled synhwyraidd, yn cynnwys colli golwg, colli clyw a dallfyddardod.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.