Cyflwyniad I Iechyd A Gofal Cymdeithasol

Mae’r cymhwyster hwn yn darparu camau i symud at gyflogaeth a chwblhau cymhwyster Lefel 2 naill ai mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Mae’r cwrs yma ar gyfer y rhai sydd eisiau dysgu rhagor am gyflogaeth yn gweithio gyda oedolion, plant a phobl ifanc.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

    • Canolfan Tir Morfa
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.