Coginio Ar Gyllideb

Bydd y cwrs yma’n helpu dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau rhifedd angenrheidiol er mwyn cyllideb ar gyfer deiet iach, yn cynnwys datblygu sgiliau rhifedd i brynu cynhwysion ac offer coginio i’w defnyddio adref.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.