Back to Listing

Darganfod Eich Llwybr gyda Grŵp Colegau NPTC: Digwyddiadau Ymgysylltu â’r Gymuned

Mae Grŵp Colegau NPTC yn falch o gyhoeddi dau ddigwyddiad ymgysylltu â’r gymuned sydd ar ddod gyda’r nod o feithrin cyfleoedd addysgol a thwf personol.

Ddydd Mercher Ebrill 17eg bydd y Coleg yn stopio yng Nghanolfan Gymunedol Noddfa, Glyncorrwg rhwng 4:00 pm a 7:00pm

Mae’r digwyddiadau hyn yn llwyfan i unigolion archwilio’r amrywiaeth eang o gyrsiau a llwybrau addysgol a gynigir gan Grŵp Colegau NPTC. Bydd mynychwyr yn cael y cyfle i ddysgu am gyfleoedd addysgol sydd wedi’u cynllunio i ddiwallu eu hanghenion a’u dyheadau penodol. Yn ogystal â staff y Coleg bydd cynrychiolwyr o wasanaethau lleol fel Gweithffyrdd a Mwy CNPT a Chymunedau dros Waith.

Cynhaliwyd ein digwyddiad noson gyntaf yng nghanolfan gymunedol Cwmafon; gan roi cyfle i aelodau’r gymuned leol gael unrhyw gwestiynau y maent wedi’u hateb. Mae’r digwyddiadau hyn yn rhan o’r Prosiect Ceidwaid Sgiliau a ariennir gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin mewn partneriaeth â Chyrchfan Wildfox Ltd, Cyngor CNPT, CGG CNPT.

Dyrchafu Addysg, Dathlu Cymuned: Mae Grŵp Colegau NPTC wedi ymrwymo i ddarparu addysg hygyrch o ansawdd uchel sy’n grymuso unigolion ac yn cyfoethogi cymunedau. Mae’r digwyddiadau hyn yng Nghwm Afan yn adlewyrchu ein hymroddiad i ddyrchafu addysg a dathlu cyfranogiad cymunedo

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.