Yn ōl i'r Cyrsiau

Coginio Proffesiynol Uwch NVQ Lefel 3 (Rhan-Amser)

Mae’r Diploma rhan-amser mewn Coginio Proffesiynol yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio fel cogydd yn y sector arlwyo a lletygarwch. Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi chi fel dysgwr i ddod yn gogydd proffesiynol trwy gwblhau cymwysterau safonol y diwydiant; ennill gwybodaeth am amrywiaeth eang o sgiliau a phrosesau coginio ar lefel uwch. Mae’r lefel hon yn ddelfrydol os ydych wedi gweithio fel cogydd ers peth amser ac eisoes yn meddu ar gymhwyster lefel 2 neu brofiad helaeth yn y diwydiant, ac efallai eich bod eisoes yn goruchwylio eraill neu reoli adnoddau ac eisiau datblygu eich sgiliau ymhellach, efallai i weithio fel uwch gogydd.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.