Yn ōl i'r Cyrsiau

Cwnsela Lefel 3 (Rhan Amser)

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer ymgeiswyr sydd eisoes wedi ennill cymhwyster cydnabyddedig mewn sgiliau cwnsela ac sydd eisiau: * cymryd y cam nesaf mewn hyfforddiant i ddod yn gwnselydd * dysgu mwy am theori cwnsela, moeseg ac iechyd meddwl * bod yn barod am waith fel gweithiwr proffesiynol cwnselydd mewn lleoliad asiantaeth Nid yw’r cymhwyster hwn yn arwain at gyflogaeth. Fe’i cynlluniwyd fel hyfforddiant cyn-ymarferydd ar gyfer cymwysterau cwnsela proffesiynol ond gallai hefyd arwain at gyflogaeth mewn maes cysylltiedig. Mae’n rhaid eich bod wedi dilyn hyfforddiant sgiliau cwnsela, ee ein Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela neu unedau/cymwysterau cyfwerth o 75 Oriau Dysgu dan Arweiniad o leiaf.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.