Cymhelliant a Hyder

Trosolwg o’r Cwrs Ar y cwrs hwn byddwch yn archwilio’r hyn sy’n ysgogi pobl i weithio gan gynnwys y manteision o fod mewn gwaith fel bod ag arian, hunan-wella a hunan-barch.

Bydd dysgwyr yn dysgu sut i adnabod pa sgiliau a rhinweddau sydd eu hangen i fod yn llawn cymhelliant a hyder, cael eu hannog i feddwl y tu allan i ‘barthau cysur’ posibl a sut i ddelio â materion o barch isel.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r cwrs hwn, byddwch yn gallu: Cydnabod sut mae cymhelliant da, hyder yn gwella rhagolygon swyddi. Nodweddion y cwrs Mae’r cwrs yn cynnwys astudiaethau achos bywyd go iawn gan enwogion a straeon llwyddiant gan aelodau’r cyhoedd sy’n dod â’r deunydd yn fyw.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.