Yn ōl i'r Cyrsiau

Cymhwyso Lefel 3 Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (Rhan-Amser)

Mae’r cwrs hwn ar gyfer yr ymgeiswyr hynny sy’n adnewyddu eu tystysgrif ‘Cymorth Cyntaf yn y Gwaith’ bresennol yn unig. Rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno parhau fel Swyddogion Cymorth Cyntaf fynychu cwrs gloywi cyn dyddiad dod i ben eu tystysgrif gyfredol.

Os nad oes gennych dystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith ar hyn o bryd, rydym yn cynnal cynnig cwrs 3 diwrnod, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol: – Cyflwyniad i gymorth cyntaf yn y gwaith – Y system resbiradol – Dresin, rhwymynnau a hylendid da – Y system cylchrediad gwaed – Y system nerfol – Toriadau – Llosgiadau, sgaldiadau – Y llygad – Gwenwynau

Darparwyr Cyrsiau

 • Grwp Colegau NPTC

  • Coleg Y Drenewydd
  • Coleg Pontardawe
  • Canolfan Adeiladwaith Abertawe
  • Academi Chwaraeon Llandarcy
  • Coleg Castell-nedd
  • Coleg Afan
  • Canolfan Adeiladwaith Maesteg
  • Coleg Bannau Brycheiniog
  Ymweld ā'r darparwr hwn
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.