Cymryd Cofnodion a Nodiadau (Rhan-Amser)

Mae cymryd cofnodion a nodiadau yn rhan hanfodol o gyfarfodydd busnes i bob gweithiwr mewn rôl gefnogol sy’n gyfrifol am ddogfennu cyfarfodydd a chofnodi gweithredoedd.

Rhaid i’r unigolyn sy’n cymryd cofnodion a nodiadau fod yn hyfedr ac yn fedrus wrth gynhyrchu cofnodion clir a chryno i gefnogi’r busnes a bydd y cwrs hwn yn rhoi’r hyder i chi wneud hynny.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol: Cymryd cofnodion: – Cyflwyniad a throsolwg – Rôl y sawl sy’n cymryd cofnodion – Sgiliau rhywun sy’n cymryd cofnodion – Arddulliau cofnodion – Paratoi cofnodion – Datblygu eich sgiliau Cymryd nodiadau: – Trosolwg – Sut i gymryd nodiadau gwell – Gwneud y nodiadau gorau posibl – Adolygu eich nodiadau – Syniadau ac awgrymiadau – Pecyn cymryd nodiadau

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.