Yn ōl i'r Cyrsiau

Diploma Mynediad i AU a Gofal Iechyd (Rhan-Amser)

Mae’r cwrs Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn Gofal Iechyd yn datblygu’r hyder, y wybodaeth, a’r sgiliau sydd eu hangen i alluogi dysgwyr i symud ymlaen i astudiaethau israddedig a gwella eu potensial cyflogaeth. Ymdrinnir ag ystod eang o bynciau craidd gan gynnwys: Cymdeithaseg, Anatomeg a Ffisioleg, Seicoleg, Cyfathrebu a Rhifedd. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn caniatáu symud ymlaen i Gyrsiau Gradd Addysg Uwch mewn nyrsio, bydwreigiaeth, gwyddor parafeddygol ac ati. Fel arall, cyflogaeth yn y sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae’r cymhwyster rhan-amser yn cael ei redeg dros ddwy flynedd a byddwch yn mynychu am ddiwrnod a hanner bob blwyddyn; mae hyn yn gwneud y cwrs yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd efallai hefyd yn gweithio o fewn neu’r tu allan i’r sector.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.