Yn ōl i'r Cyrsiau

Diploma Mynediad i AU a Gwyddoniaeth (Rhan-Amser)

Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Gwyddoniaeth wedi’i gynllunio i baratoi myfyrwyr i astudio pynciau sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth mewn Addysg Uwch. Mae hwn wedi’i leoli yn Academi’r Chweched Dosbarth. Mae’n ymdrin ag ystod o bynciau craidd mewn modiwlau megis Bioleg, Cemeg, Seicoleg, Ffiseg a Mathemateg. Mae’r cymhwyster Gwyddoniaeth hwn wedi’i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn llywodraeth leol, Ymddiriedolaethau Iechyd Gwladol, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Heddluoedd, ysgolion, colegau AB a phrifysgolion, labordai dadansoddol a fforensig, asiantaethau cadwraeth amgylcheddol, asiantaethau telathrebu, cwmnïau olew a nwy. .

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.