Dod o Hyd i Swydd

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn dod i ddeall sut a ble i chwilio am gyflogaeth. Byddwch yn adnabod y lleoedd mwyaf addas i chwilio. Byddwch yn gallu deall pwysigrwydd chwilio am swydd yn gywir.

Cynlluniwyd y cwrs hwn i roi cyflwyniad hanfodol i chwilio am waith gydag adnoddau defnyddiol a chwis gwirio gwybodaeth diwedd gwers. Ymdrinnir â phynciau amrywiol yn y cwrs gan gynnwys ystadegau ceiswyr gwaith, meddyliau cadarnhaol yn erbyn negyddol, camau cyntaf, beth i’w ystyried wrth chwilio am swyddi gwag a gwneud eich ymchwil cyn gwneud cais.

Yn ogystal â dod o hyd i ragor o wybodaeth am y swydd a’r cwmni a sut i gael mynediad i’r farchnad swyddi gudd. Ar ôl cwblhau’r cwrs byddwch yn ddigon hyderus ac yn gallu adnabod sut i chwilio am waith.

Erbyn diwedd y cwrs hwn: – Byddwch yn gallu defnyddio gwahanol ffyrdd i chwilio am waith. – Byddwch yn teimlo’n hyderus wrth ddefnyddio sgiliau chwilio. – Byddwch yn ennill gwybodaeth am chwilio’n gywir i chwilio am gyflogaeth.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.