Yn ōl i'r Cyrsiau

Dyfarniad Lefel 2 mewn Cyflenwi Diogelwch Tân Ar-lein (Rhan-Amser)

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw weithwyr sydd â chyfrifoldebau yn y gweithle i gyflawni gofynion diogelwch tân. Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i ddysgwyr gyflawni dyletswyddau dynodedig fel Warden Tân neu Farsial Tân.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol: -Sut mae tanau’n cael eu hachosi -Cydrannau’r triongl tân -Peryglon tân – Ymlediad tân a mwg -Rheoli’r peryglon -Dulliau dianc -Canfod tân a chanu’r larwm -Defnydd diogel o offer -Systemau diffodd tân – Dyletswyddau cyflogwyr -Dyletswyddau gweithwyr -Archwiliad diogelwch tân – Asesiad risg tân – Swyddogaeth y warden tân – Briffio diogelwch tân

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.