Yn ōl i'r Cyrsiau

Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)

Mae problemau iechyd meddwl yn y gweithle yn bodoli ac yn effeithio ar bob unigolyn. Mae busnesau nawr, yn fwy nag erioed, yn cael eu hannog i gymryd perchnogaeth o les cyflogeion a gallwn eich helpu i gyflawni hyn.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu cynnwys Ymwybyddiaeth Lefel 1 FAA ar gyfer Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl ac yn ehangu ar effeithiau cyffuriau ac alcohol, yn ymgorffori’r Cynllun Gweithredu Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl ac yn ymdrin â ffyrdd y gellir cefnogi diwylliant iechyd meddwl cadarnhaol o fewn gweithle.

Beth yw Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl? – Nodi cyflyrau iechyd meddwl – Darparu cyngor a dechrau sgwrs – Straen – Cyflyrau iechyd meddwl – Cyffuriau ac alcohol – Cynllun gweithredu Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl – Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl yn y gweithle

Darparwyr Cyrsiau

 • Grwp Colegau NPTC

  • Academi Chwaraeon Llandarcy
  • Ar-lein
  • Canolfan Adeiladwaith Abertawe
  • Canolfan Adeiladwaith Maesteg
  • Coleg Afan
  • Coleg Bannau Brycheiniog
  • Coleg Castell-nedd
  • Coleg Pontardawe
  • Coleg Y Drenewydd
  Ymweld ā'r darparwr hwn
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.