Yn ōl i'r Cyrsiau

Dyfarniad Lefel 3 City and Guilds mewn Addysg a Hyfforddiant (6502) (Rhan-amser)

Mae Dyfarniad Lefel 3 City and Guilds mewn Addysg a Hyfforddiant yn gyflwyniad i addysgu a fydd yn rhoi cipolwg ar rolau, cyfrifoldebau a pherthnasoedd mewn addysg a hyfforddiant. Bydd yn eich galluogi i gynllunio a chyflwyno sesiwn addysgu cynhwysol a rhoi cipolwg ar sut i asesu a rhoi adborth adeiladol. Oriau Dysgu dan Arweiniad = 48 awr (24 wythnos x 2 awr) neu (16 wythnos x 3 awr) Cysylltwch â: Phil Jones phill.jones@nptcgroup.ac.uk am ragor o wybodaeth

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.