Yn ōl i'r Cyrsiau

Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys (Rhan-Amser)

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy’n gyfrifol am ofalu am blant a babanod gan ddarparu’r wybodaeth a’r cymhwysedd ymarferol i ddelio ag ystod o sefyllfaoedd cymorth cyntaf pediatrig. Mae’r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol: – Deall rôl a chyfrifoldebau’r swyddog cymorth cyntaf pediatrig – Gallu asesu sefyllfa o argyfwng yn ddiogel – Gallu darparu cymorth cyntaf i faban a phlentyn nad yw’n ymateb – Gallu darparu cymorth cyntaf ar gyfer baban a phlentyn sy’n tagu – Gallu rhoi cymorth cyntaf i faban a phlentyn â gwaedu allanol – Gwybod sut i roi cymorth cyntaf i faban neu blentyn sy’n dioddef o sioc – Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn â brathiadau, pigiadau a mân anafiadau

Darparwyr Cyrsiau

 • Grwp Colegau NPTC

  • Academi Chwaraeon Llandarcy
  • Canolfan Adeiladwaith Abertawe
  • Canolfan Adeiladwaith Maesteg
  • Coleg Afan
  • Coleg Bannau Brycheiniog
  • Coleg Castell-nedd
  • Coleg Pontardawe
  • Coleg Y Drenewydd
  Ymweld ā'r darparwr hwn
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.