Yn ōl i'r Cyrsiau

Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd (Rhan-Amser)

Bydd y cwrs Dyfarniad Lefel 3 hwn mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i’r dysgwr oruchwylio diogelwch bwyd mewn amgylchedd arlwyo, gan sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth bwyd a gweithdrefnau ar gyfer monitro arferion hylendid da mewn ardal cynhyrchu bwyd. Bydd gan y rhai sy’n cyflawni’r cymhwyster hwn y wybodaeth a’r ddealltwriaeth i gymryd cyfrifoldeb am weithdrefnau monitro diogelwch bwyd, nodi peryglon i ddiogelwch bwyd, cymryd camau priodol os oes unrhyw beryglon a chyfrannu at welliannau mewn arferion diogelwch bwyd. Mae’r cwrs hwn yn wedi’i anelu at oruchwylwyr, arweinwyr tîm a rheolwyr llinell sy’n gweithio mewn amgylchedd arlwyo.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.