Egwyddorion Arwain Tîm

Nod y cwrs yma yw cyflwyno’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sy’n angenrheidiol er mwyn arwain tîm. Bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o egwyddorion allweddol arwain tîm, yn cynnwys arddulliau arweinyddiaeth, dynameg timoedd a symbyliad timoedd. Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth o’r technegau gaiff eu defnyddio i reoli gwaith timoedd ac effaith rheoli newid o fewn tîm.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.