Ffrangeg i Siaradwyr Saesneg Lefel 3

Mae’r cwrs iaith ar-lein hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd: – Yn awyddus i ddysgu ac ymarfer geirfa gymdeithasol berthnasol yn eu dewis iaith. – Yn barod i ddysgu siarad mewn brawddegau cyflawn, yn hytrach na dysgu’r geiriau unigol. – Yn dymuno magu hyder i siarad eu dewis iaith mewn gwahanol sefyllfaoedd. Mae’r cwrs yn defnyddio dysgu seiliedig ar gêm sy’n hwyl ac yn reddfol. Byddwch yn adeiladu ar eich geirfa bresennol ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.