Yn ōl i'r Cyrsiau

Gwasanaeth Cwsmer gyda Sgiliau Busnes L2 (Cyflenwi Saesneg) (Rhan-Amser)

Nod y cwrs hwn yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o ddelio â chwsmeriaid ac mae wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn rôl sy’n ymwneud â gwasanaeth cwsmeriaid a hoffai wella a datblygu eu darpariaeth gwasanaeth cwsmeriaid neu ar gyfer unigolion sydd am ddechrau eu gyrfa o fewn gwasanaeth cwsmeriaid. role. Mae’r cwrs hwn o fudd i bob unigolyn sy’n dymuno gwella eu sgiliau cyfathrebu a chryfhau eu perthnasoedd a’u rhyngweithio â chwsmeriaid a chydweithwyr.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.