Gweithdai Ymgysylltu

Rydyn ni’n cynnig dewis o sesiynau cyflwyno a blasu crefftau ynghyd â gweithdai iechyd a lles, gyda dull cyfannol tuag at adeiladu hyder a dod â grwpiau cymunedol anghysbell at ei gilydd. Mae’r sesiynau hyn yn gyfle i gwrdd â phobl newydd, cysylltu gyda grwpiau lleol, datblygu hobi newydd ac i symud ymlaen at gwrs. Mae sesiynau’n cynnwys gweithio gyda gwydr, cregyn, paent, ffelt a sgiliau gwnïo. Maen nhw hefyd yn cynnwys bwyta’n iach, dysgu i’r teulu, garddio a llawer mwy. Rydyn ni bob amser yn gwneud ein gorau i ddatblygu gweithdai newydd a chyffrous yn seiliedig ar anghenion a dymuniadau ein cyfranogwyr.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.