Gweithdy Sgiliau Recriwtio (Rhan Amser)

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi dealltwriaeth o dechnegau recriwtio a chyfweld y gellir eu defnyddio mewn ymarfer yn y dyfodol. Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno gwahanol ffyrdd o weithio ac yn gwella’r sgiliau a ddysgwyd.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.