Yn ōl i'r Cyrsiau

Gwobr L3 mewn Goruchwylio Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)

Mae problemau iechyd meddwl yn y gweithle yn bodoli ac yn effeithio ar bob unigolyn. Mae busnesau nawr, yn fwy nag erioed, yn cael eu hannog i gymryd perchnogaeth o les cyflogeion a gallwn eich helpu i gyflawni hyn.

Mae’r cwrs yn cwmpasu cynnwys y cyrsiau Lefel 1 a Lefel 2 Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl ac yn ymgorffori’r cynllun gweithredu cymorth cyntaf ar gyfer iechyd meddwl a sut i roi diwylliant iechyd meddwl cadarnhaol ar waith yn y gweithle.

Bydd dysgwyr yn ennill y wybodaeth i nodi pryd y gall fod gan berson gyflwr iechyd meddwl ac yn gwybod i ble y gallant fynd i gael cymorth.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol: – Beth yw Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl – Adnabod cyflyrau iechyd meddwl – Darparu cyngor a dechrau sgwrs – Cynllun gweithredu Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl – Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl yn y gweithle – Straen, gorbryder, iselder , hunanladdiad – Anhwylderau bwyta – Seicosis – Anhwylder personoliaeth – Sgitsoffrenia – Hunan-niwed – Cyffuriau ac alcohol – PTSD – Anhwylder deubegwn

Darparwyr Cyrsiau

 • Grwp Colegau NPTC

  • Academi Chwaraeon Llandarcy
  • Ar-lein
  • Canolfan Adeiladwaith Abertawe
  • Canolfan Adeiladwaith Maesteg
  • Coleg Afan
  • Coleg Bannau Brycheiniog
  • Coleg Castell-nedd
  • Coleg Pontardawe
  • Coleg Y Drenewydd
  Ymweld ā'r darparwr hwn
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.