Yn ōl i'r Cyrsiau

Hyfforddiant Ôl-ffitio Aseswyr (Rhan-Amser: eDdysgu)

Mae Hyfforddiant Aseswyr Ôl-ffitio yn darparu’r holl sgiliau a gwybodaeth berthnasol i unigolion gynnal asesiadau ôl-ffitio yn unol â PAS 2035; y fanyleb newydd ar gyfer ôl-ffitio ynni adeiladau domestig.

Argymhellir rôl Asesydd Ôl-ffitio ar gyfer Aseswyr Ynni Domestig (DEAs) sydd eisoes â gwybodaeth berthnasol am asesu ynni mewn adeiladau preswyl presennol. Rhan 1 • Beth yw PAS 2035? • Proses ôl-ffitio • Asesiad risg Rhan 2 • Colli gwres • Pontydd thermol • U-Werthoedd Rhan 3 • Awyru • Enillion gwres mewn annedd Lleithder / Mathau o leithder • Adeiladau hanesyddol Rhan 4 • Adroddiadau ynni • RdSAP i drawsnewidydd SAP • Asesiadau deiliadaeth Rhan 5 • Adroddiad cyflwr • Cyngor • Manylion achredu

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.