Hyfforddiant Marsialiaid Tân (Rhan-Amser)

Mae’r cwrs hwn o fudd i’r presennol neu’r rhai sy’n dymuno dod yn Farseialiaid Tân. Mae’r cwrs hwn yn edrych ar y peryglon cysylltiedig a’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau a rheoli risgiau tân.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, bydd unigolion yn gallu deall natur tân, technegau asesu risg sylfaenol fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, mesurau rheoli a gweithdrefnau brys yn eu gweithle. Mae’r cwrs hwn yn cynnwys: – Nodi peryglon tân posibl – Dangos sut i ddefnyddio diffoddwyr tân yn eich gweithle – Nodi pwysigrwydd bod yn rhagweithiol tuag at ymwybyddiaeth tân – Defnydd ymarferol a chymhwyso diffoddwyr tân

Darparwyr Cyrsiau

 • Grwp Colegau NPTC

  • Academi Chwaraeon Llandarcy
  • Canolfan Adeiladwaith Abertawe
  • Canolfan Adeiladwaith Maesteg
  • Coleg Afan
  • Coleg Bannau Brycheiniog
  • Coleg Castell-nedd
  • Coleg Pontardawe
  • Coleg Y Drenewydd
  Ymweld ā'r darparwr hwn
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.