Lefel A Mathemateg

Mae’r cwrs yma’n rhoi cyfle i adeiladu ar y sgiliau a gafwyd ar lefel TGAU mewn pynciau fel geometreg, algebra, calcwlws a thrigonometreg gan ddefnyddio’r syniadau hyn o fewn y pynciau ‘cymhwysol’ fel mecaneg, ystadegau a mathemateg bur.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

    • Canolfan Tir Morfa
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.