Lefel A Saesneg Iaith / Llenyddiaeth

Mae’r cwrs Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn hyrwyddo astudio integredig o iaith a llenyddiaeth gyda’i gilydd. Mae’n galluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau dadansoddi ac adfyfyrio drwy archwilio amrywiaeth o destunau llenyddol a ffeithiol, yn cynnwys barddoniaeth a dramâu a thestunau cyn ac ar ôl yr 20fed ganrif.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

    • Canolfan Tir Morfa
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.