Llwybrau Mynediad

Cymhwyster cyn-TGAU gan CBAC sy’n rhoi sylfaen rhagorol i astudio ar y lefel hwn. Gall dysgwyr ddewis o blith amryw o bynciau yn cynnwys Saesneg, Cyfryngau, Hanes, Gwyddoniaeth a Mathemateg.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.