Negodi Mewn Amgylchedd Busnes

Nod yr uned hon yw datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i gyfathrebu mewn amgylchedd busnes. Ar ôl cwblhau’r uned hon, bydd dysgwyr yn gallu cynhyrchu gohebiaeth busnes ysgrifenedig ac yn gallu cyfathrebu ar lafar mewn amgylcheddau busnes.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.