Yn ōl i'r Cyrsiau

Pasport Codi a Chario Cymru Gyfan (Rhan-Amser)

Trwy fynychu’r cwrs hwn, bydd y dysgwr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am Godi a Chario. Bydd dysgwyr yn gallu ymarfer eu sgiliau ac yn bwysicach fyth eu gweithredu yn y gweithle, er mwyn cynnal diogelwch eu hunain ac eraill. Mae’r cwrs hwn yn bodloni Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan a safonau FfCCh. Gall dysgwyr sy’n ymgymryd â’u FfCCh gael gwybodaeth a fydd yn cefnogi eu hunedau. Bydd y cwrs yn ymdrin â: • Deddfwriaeth sy’n ymwneud â Thrin â Llaw • Anafiadau/Anhwylderau Cyhyrau-Sgerbydol • Pwrpas a defnydd asesiadau risg • Technegau diogel, ymarfer gan ddefnyddio amrywiaeth o offer

Darparwyr Cyrsiau

 • Grwp Colegau NPTC

  • Coleg Pontardawe
  • Canolfan Adeiladwaith Abertawe
  • Academi Chwaraeon Llandarcy
  • Coleg Castell-nedd
  • Coleg Afan
  • Canolfan Adeiladwaith Maesteg
  • Coleg Bannau Brycheiniog
  • Coleg Y Drenewydd
  Ymweld ā'r darparwr hwn
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.