Yn ōl i'r Cyrsiau

Perfformio Gweithrediadau Peirianneg Lefel 2 (Rhan-Amser)

Mae’r Perfformio Gweithrediadau Peirianneg Lefel 2 yn gwrs rhan-amser sydd wedi’i seilio dros 2 flynedd. Yn nodweddiadol mae wedi’i anelu at unigolion sydd eisoes wedi sicrhau prentisiaethau o fewn sefydliadau peirianneg ond y gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer unigolion sydd eisiau’r cyfle i uwchsgilio ond sydd ag ymrwymiadau eraill sy’n golygu na allant ymuno â chwrs amser llawn. Gall y rhaglen hon yn yr achos hwn roi’r hyblygrwydd sydd ei angen gan ei fod yn digwydd 1 diwrnod yr wythnos. Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i gefnogi a thanategu’r wybodaeth ymarferol a damcaniaethol y mae prentisiaid yn ei hennill yn eu hamgylcheddau gwaith priodol neu, fel arall, galluogi myfyrwyr sydd eto i ennill prentisiaeth i gael y llonydd angenrheidiol i ddod o hyd i waith ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus. Mae peirianneg fecanyddol yn faes deinamig sy’n esblygu’n barhaus ac sy’n chwarae rhan hanfodol wrth lunio ein byd. Fel peiriannydd mecanyddol, byddwch yn cael y cyfle i ddylunio a datblygu atebion arloesol i broblemau’r byd go iawn, o wella effeithlonrwydd ynni i ddylunio technoleg flaengar. Trwy’r Lefel 2 Perfformio Gweithrediadau Peirianneg rhan amser mewn gr?p NPTC, byddwch yn ennill profiad ymarferol a sgiliau ymarferol a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y maes cyffrous hwn. Bydd gennych fynediad i gyfleusterau o’r radd flaenaf a byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’n staff profiadol a fydd yn eich arwain i fireinio’ch sgiliau a dilyn eich diddordebau. Trwy astudio peirianneg fecanyddol yng ngr?p NPTC, byddwch yn rhan o gymuned o ddatryswyr problemau ac arloeswyr y dyfodol sy’n ymroddedig i gael effaith gadarnhaol ar gymdeithas. P’un a oes gennych ddiddordeb mewn awyrofod, roboteg, ynni adnewyddadwy, neu unrhyw faes arall o beirianneg fecanyddol, mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd. Ymunwch â ni ym myd peirianneg fecanyddol a darganfod eich potensial i greu, arloesi ac ysbrydoli.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.