Yn ōl i'r Cyrsiau

Prosesu Data (Multiply)

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â chynllunio taenlen i fynd i’r afael â materion penodol, drwy gofnodi, trefnu a fformatio data yn briodol. Yna mae’n symud ymlaen i edrych ar olygu a thrin y data, a diwygio’r taenlen mewn ymateb i adborth. Yn olaf, mae’r data yn cael ei gynrychioli’n weledol gan ddefnyddio graffiau a siartiau.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.