Rheoli Dicter A Gwrthdaro

Bydd dysgwyr yn deall effeithiau dicter a sut y gellir defnyddio rheoli gwrthdaro er mwyn osgoi dicter a gwrthdaro.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.