Yn ōl i'r Cyrsiau

Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HNC (Rhan-Amser)

Trwy ymchwil annibynnol, defnydd ymarferol yn ein bwyty Blasus a gwersi theori, byddwch yn datblygu dealltwriaeth dda o rôl rheolwyr yn y diwydiant lletygarwch, digwyddiadau a chelfyddydau coginio. Bydd y rhaglen hon yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno astudio’n rhan amser i ddatblygu ystod eang o sgiliau lletygarwch, digwyddiadau a busnes. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r mewnwelediad angenrheidiol i chi ddatblygu dealltwriaeth o reoli sefydliadau lletygarwch ac arlwyo yn fwy effeithiol. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Arlwyo, Lletygarwch ac Amaethyddiaeth (CHA). Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.