Rheoli Straen

Bydd dysgwyr yn gallu adnabod a deall eu straen personol a sut i reoli agweddau o straen.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.