Seicoleg Plant

Cyflwyniad i faes seicoleg plant a rhai o’r cwestiynau allweddol megis ‘Beth sy’n dylanwadu ar ddatblygiad plant?’ Byddwch yn astudio cymdeithasoli cynnar, ymlyniad ac yn edrych ar y ddadl natur/magwraeth. Mae’r pynciau’n cynnwys iaith a datblygiad, rhywedd a dulliau ymchwil.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.