Seicoleg Troseddu

Dyma gyflwyniad i gyfraith trosedd, troseddau a chosbau cysylltiedig. Byddwch yn dysgu deall rôl cyfraith trosedd, natur troseddu, atebolrwydd a’r amrywiaeth o gosbau sydd ar gael i’r llysoedd.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.