Sgiliau Adwerthu Uned 1 A 2

Mae’r cwrs yma’n cynnwys deall sut mae siopau a chadwyni cyflenwi’n gweithio, sut maen nhw’n gwerthu cynnyrch, pam bod cwsmeriaid yn prynu cynnyrch penodol, pwysigrwydd gwaith tîm, contractau a thelerau cyflogaeth, gwerthusiadau, gwasanaeth cwsmeriaid, adeiladu sylfaen gwsmeriaid, creu’r argraff iawn a thrafod cwynion.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.