Yn ōl i'r Cyrsiau

Sgiliau Canolfan Alw A Galwadau’N Dod I Mewn

Nid cwrs am alwadau diwahoddiad yw hwn. Mae’n trafod dealltwriaeth o ddiogelu data, sut i siarad gyda chwsmeriaid, casglu gwybodaeth a dysgu sut i ddelio gyda chwynion.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.