Yn ōl i'r Cyrsiau

Sgiliau Hanfodol Cymru cymhwyso lefel 1 a 2 (Multiply)

Yn canolbwyntio ar: deall data rhifiadol, gwneud cyfrifiadau a dehongli a chyflwyno canlyniadau a chanfyddiadau. Mae pob un o’r cymwysterau wedi’u mapio i Safonau Sgiliau Hanfodol Cymru.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.