Sgiliau Hanfodol – Llythrennedd

Dosbarth i oedolion fyddai’n hoffi gwella eu sgiliau llythrennedd (Saesneg). Mae’r cwrs yma’n helpu dysgwyr i ddarllen a deall, datblygu strategaethau darllen, gwella geirfa, Cyfathrebu gydag eraill a datblygu eu sgiliau ysgrifennu i wella hyder a chywirdeb. Mae’r addysgu’n addas i bob gallu, yn cynnwys pobl sydd angen cefnogaeth ychwanegol gyda’u dysgu neu sydd ag anghenion penodol megis Dyslecsia, Dyspracsia ac ati.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.