Sgiliau Hanfodol – Rhifedd

Dosbarth llawn gwybodaeth i oedolion sydd am wella eu sgiliau rhifedd (Mathemateg). Mae’r cwrs yma’n helpu dysgwyr i wneud cyfrifiadau, datblygu synnwyr rhifau, mesur a phwysau gyda chywirdeb, casglu a dehongli data a gweithio gyda ffracsiynau, degolion, canrannau, arian, ac amser o fewn cyd-destun mathemateg bob dydd fel talu biliau’r cartref. Mae’r addysgu’n addas i bob gallu, yn cynnwys pobl sydd angen cefnogaeth ychwanegol gyda’u dysgu neu sydd ag anghenion penodol megis Dyslecsia, Dyspracsia ac ati.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.