Sgiliau Mewn Cyfweliad

Mae’r cwrs yma’n edrych ar beth sy’n digwydd mewn cyfweliad, sut i gyfathrebu, pam bod iaith y corff mor bwysig, paratoi ar gyfer cyfweliad, sgiliau gwrando a chwestiynau cyfweliad. Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys ffug gyfweliad.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.