Yn ōl i'r Cyrsiau

Technegau taenlen Excel (Multiply)

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â hanfodion sefydlu taenlen, cofnodi data, diwygio’r fformat ac arbed y ffeil yn briodol. Yna mae’n symud ymlaen i edrych ar swyddogaethau, cyfrifiadau a pharatoi graffiau a siartiau

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.