Tgau Iaith Saesneg

Cwrs blwyddyn yn cynnwys sillafu, gramadeg ac atalnodi, siarad a gwrando, deall amrywiaeth o destunau, ysgrifennu disgrifiadol/naratif a gwahanol fathau o destun. Daw’r cwrs i ben ym mis Mai/Mehefin gyda dau arholiad ysgrifenedig a dau asesiad llafar.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.