Tgau Llenyddiaeth Saesneg

Cwrs blwyddyn yn cynnwys barddoniaeth a thestunau drama (un ddrama gan Shakespeare a thri thestun dewisol). Daw’r cwrs i ben ym mis Mai/Mehefin ac mae’n gynnwys ?dau arholiad ysgrifenedig a thasg asesu dan oruchwyliaeth.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.