Tgau Mathemateg

Cwrs blwyddyn ar lefelau Sylfaen / Canolradd / Uwch. Mae’r cwrs yn cynnwys rhifau, algebra, trafod data, siâp a mesur. Bydd y cwrs yn dod i ben ym mis Mai/Mehefin gyda dau arholiad. (un papur cyfrifiannell, un papur heb gyfrifiannell).

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.