Yn ōl i'r Cyrsiau

TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser)

Mae’r TGAU Saesneg Iaith yn gwrs rhan-amser sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr i gyflawni eu cymhwyster TGAU i helpu Cyrsiau ar gyfer Cyflogadwyedd a mynediad i addysg bellach. Dylai manylebau TGAU mewn iaith Saesneg sicrhau bod myfyrwyr yn gallu darllen yn rhugl ac ysgrifennu’n effeithiol. Dylent allu dangos rheolaeth hyderus ar Saesneg Safonol a dylent allu ysgrifennu brawddegau gramadegol cywir, defnyddio iaith ffigurol a dadansoddi testunau. Cynhelir y cwrs ar y dyddiadau a’r amseroedd canlynol: Coleg Castell-nedd Dydd Llun 6:00pm – 8.30pm Coleg Afan Dydd Mawrth 6.00pm – 8.30pm Coleg y Drenewydd Dydd Mawrth 6.00pm – 8.30pm Coleg Pontardawe Dydd Mercher 6.00pm – 8.30pm Coleg Bannau Brycheiniog Dydd Mercher 6.00pm – 8.30pm Bydd y dosbarthiadau’n cychwyn yr wythnos sy’n dechrau 11 Medi 2023.

Darparwyr Cyrsiau

 • Grwp Colegau NPTC

  • Coleg Bannau Brycheiniog
  • Coleg Y Drenewydd
  • Coleg Pontardawe
  • Coleg Castell-nedd
  • Coleg Afan
  Ymweld ā'r darparwr hwn
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.