Yn ōl i'r Cyrsiau

Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)

Cwrs rhan amser ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau twristiaeth, digwyddiadau a busnes. Bydd yn rhoi cipolwg i chi ar reoli twristiaeth a digwyddiadau busnes yn fwy effeithiol. Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Bydd myfyrwyr yn elwa o fanteision dosbarth bach a pherthynas waith ardderchog gyda ystod o staff â chymwysterau proffesiynol a phrofiad o’r diwydiant a bydd ganddynt y cyfle i gynllunio a chymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau allanol.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.