Yn ōl i'r Cyrsiau

Tystysgrif Amaethyddiaeth L2 PT (Rhan-Amser)

Mae’r Dystysgrif L2 wedi’i chynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ffermio ac amaethyddiaeth. Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno ar Fferm y Coleg a byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau amaethyddiaeth. Yn y coleg byddwch yn ymdrin â meysydd fel cynhyrchu da byw, cynhyrchu cnydau, cynnal a chadw ystadau a chynnal a chadw tractorau a pheiriannau. Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd gallech fod yn gymwys i gael cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ymholiad

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.